Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka -  Bezpieczny Dolny Śląsk wraz z piknikiem rodzinnym promującym bezpieczne postawy i zachowania.

Miejsce: kompleks Hali Stulecia, Wrocław

Termin: 15 maja 2016 r., godz. 1100-1500

W ramach wojewódzkich uroczystości, zaplanowano organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców i gości odwiedzających Wrocław. Organizatorzy KW PSP we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski, W.P. Hala Ludowa sp. z o.o. i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) zakładają liczny udział dzieci i młodzieży, ze względu na termin imprezy i lokalizację.

Piknik jest elementem realizacji ogólnopolskiego programu „Zgaś ryzyko”, którego celem jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych w pożarach o 30% do 2024 roku. Jednym z koniecznych działań dla realizacji wskazanych celów jest budowanie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń oraz sposobów ograniczania ryzyka. Ponadto, uroczystości mają na celu kreowanie pozytywnego wizerunku straży pożarnej wśród Dolnoślązaków oraz zacieśnienie współpracy z władzami samorządowymi.

 

ATRAKCJE DLA DZIECI

Teren pod Iglicą:

- prezentacja pojazdów pożarniczych / sprzęt ratowniczy - kilkadziesiąt pojazdów (PSP)

- pokazy specjalistycznego ratownictwa wysokościowego (PSP)

- pokazy pierwszej pomocy (PSP)

- stoiska informacyjno-promocyjne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UMWD, DWUP)

- pokazy z udziałem symulatora nagłego hamowania (WORD)

- stanowisko ‘alkogogle’ (WORD)

 

Droga do Wrocławskiego Centrum Kongresowego

- stoły regionalne – wyroby z Dolnego Śląska, baloniki itp. – promocja Dolnego Śląska (UMWD)

- samochód operacyjny PSP (KP/KM PSP)

 

Teren przy Pergoli

- namiot edukacyjny ‘Ognik’ (KP PSP Zgorzelec)

- stanowiska do ‘lania wodą do celu’ – hydronetki (KW PSP)

- ścianka wspinaczkowa (GOPR)

- psy ratownicze poszukiwawcze – pokazy i prezentacje

- wystawa modeli samochodów pożarniczych (OSP Kamieniec Wr.)

- pokazy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP – tor przeszkód

- pokaz Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP – tor przeszkód

 

Z poważaniem

Maria Leśniak

Wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 


Wywiadówka

Informujemy, że w dniu 21 marca 2013 r. odbędzie się zebranie dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
O godzinie 16:00 w Auli Gimnazjum w Chobieni odbędzie się zebranie ogólne dyrektora z rodzicami , a następnie w klasach zebrania z wychowawcami.

Rodzinny Festyn Wiosenno-Świąteczny

Zapraszamy wszystkich rodziców i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w Festynie Wiosenno- Świątecznym , który odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chobieni w dniu 23 marca 2013 r. ( sobota).
Festyn rozpocznie się o godzinie 10.00 w Hali Sportowej.
W programie przewidziano wspólne zabawy dla rodziców, uczniów i nauczycieli w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkoły podstawowej

- klasy IV-VI szkoły podstawowej

- klasy I-III gimnazjum.

Wśród atrakcji min.:

- zabawy sportowe dla rodziców i uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej

- turniej tenisa stołowego w auli gimnazjum,

- turniej unihokeja

- turniej siatkówki

- szkolenie i konkurs na palmę wielkanocną.

Stołówka szkolna

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chobieni działa stołówka, która jednorazowo może pomieścić 70 osób. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wydawane są  codziennie na długiej przerwie od godz. 11.20 – 11.35.
Natomiast dla dzieci uczęszczających do przedszkola  posiłki wydaje się:

  • śniadanie godz. - 8.30
  • obiad pierwsze danie - 10.50
  • obiad drugie danie - 12.00

Za spożywane posiłki wnoszone są opłaty, które obejmują koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie.
Do opłat za korzystanie z posiłków szkolnych nie wlicza  się  wynagrodzeń  pracowników, składek naliczonych do tych wynagrodzeń i kosztów utrzymania stołówki. Opłata za posiłki pobierana jest w formie zaliczkowej pomnożonej przez ilość dni żywieniowych w danym miesiącu. W przypadku czasowego nie korzystania z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej pod warunkiem zgłoszenie nieobecności dziecka do godz. 8.30 w danym dniu.

Drugie dania wydawane są dzieciom w porcjach, natomiast zupa nalewana jest do waz, którą dzieci mogą jeść  bez ograniczeń. Jadłospis jest urozmaicony, w zestawie 10 dniowym nie powtarzają się ani zupy ani drugie dania. Ogółem opracowanych zostało 47 różnych receptur potraw, a nasz jadłospis  uwzględnia : – 13 rodzajów zup, 6 rodz. potraw  mięsnych z drobiu, 6 rodz. potraw z mięsa wieprzowego, i 2 potrawy półmięsne, w jadłospisie uwzględnione też są dania z ryb, 10 rodzajów dań mącznych, 9 różnorodnych  surówek i sałatek oraz soki, kompoty i napoje. Serwowane obiady są kaloryczne a potrawy atrakcyjne pod względem smakowym i kolorystycznym zawsze uzupełnione w świeżo wykonywane sałatki i surówki.

 

„Szklanka mleka”

Jak co rok szkoła uczestniczy w akcji „Szklanka mleka”. W  roku szkolnym 2012/13 w  akcji bierze udział  ok 110 uczniów szkoły podstawowej.
Organizatorem akcji jest kierownik świetlicy pani mgr Małgorzata Ptaszyńska. Przetwory mleczne  dostarczane  są  do naszej szkoły raz w tygodniu, a uczniowie otrzymują mleko i jogurt przez 3 kolejne dni dlatego  stołówce od miesiąca października wydawane jest dla chętnych dzieci  mleko białe i smakowe oraz  jogurty owocowe:

szkoła podstawowa godz. 10.25:
mleko białe, mleko smakowe - 48, jogurt owocowy - 9,

przedszkole godz. 10.20 :
mleko smakowe - 65 jogurt - 33.

Obecnie  dzięki ciągłemu dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej cena za produkty mleczne przedstawia sie następująco:
szkoła podstawowa:

mleko białe – bezpłatne,
mleko smakowe – 0,24 zł.
jogurt owocowy – 0,34 zł.

gimnazjum i przedszkole:

mleko białe – 0,56 zł.
mleko smakowe - 0,82 zł
jogurt owocowy - 0,92 zł.

Program „OWOCE   I   WARZYWA” w szkole


Szkoła uczestniczy również w programie „OWOCE   I   WARZYWA”. W pierwszym i drugim semestrze roku szk. 2012/13 dzieciom z klas I-III zostały udostępnione owoce i warzywa świeże i przetworzone.
Organizatorem akcji jest kierownik świetlicy pani mgr Małgorzata Ptaszyńska.

W skład każdej porcji, która otrzymuje dziecko wchodzi jeden produkt owocowy i jeden warzywny. Dostawy odbywają się w ciągu 10 wybranych tygodni każdego semestru. Łączna ilość dzieci klas I-II  uczestniczących w programie wynosi 70 osób.