W dniach od 4 kwietnia 2013 do 17 kwietnia 2013 w Przedszkolu Gminnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chobieni przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w obszarach:
Efekty oraz Zarządzanie.

W tym miejscu zamieszczamy Raport z Ewaluacji Zewnętrznej w Przedszkolu Gminnym:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000204890130.pdf

W dniach od 4 kwietnia 2013 do 17 kwietnia 2013 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chobieni przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w obszarach: Efekty oraz Zarządzanie.

W tym miejscu zamieszczamy Raport z Ewaluacji Zewnętrznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000205387134.pdf

W dniach od 4 kwietnia 2013 do 17 kwietnia 2013 w Gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chobieni przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w obszarach: Efekty oraz Zarządzanie.

W tym miejscu zamieszczamy Raport z Ewaluacji Zewnętrznej w Gimnazjum:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000204616136.pdf