SZKOŁA PODSTAWOWA


Ortografia w praktyce

W lutym 2011 r. odbyły się dwa zajęcia z cyklu „Ortografia w praktyce”, prowadzone przez Panią Katarzynę Bolińską – Maciesza. Na spotkaniach uczniowie klas czwartych wykonywali ćwiczenia dotyczące pisowni wyrazów z „u” na początku i na końcu wyrazów oraz „u” w czasownikach zakończonych na – uję, -ujesz. Dzieci doskonaliły technikę głośnego czytania, wykorzystując kolorowe nakładki ułatwiające czytanie załączone do zeszytów „Ortograffiti”, które otrzymały w ramach projektu
.

Ponadto wykonywały zadania doskonalące pamięć, logiczne myślenia oraz ćwiczenia z zakresu kaligrafii.

Z matematyką na TY

W tym miesiącu podczas zajęć  „Z MATEMATYKĄ NA TY”, prowadzonych przez Panią Krystynę Cieślik uczniowie wykonywali kompozycje z brył – samodzielnie wykonanych ostrosłupów i graniastosłupów oraz uczyli się dokonywać obliczeń procentowych. W związku z tym, iż korzystanie z usług bankowych stało się codziennością, dzięki bankom można oszczędzać pieniądze, korzystać z kredytów, zlecać usługi związane z comiesięcz­nymi opłatami, czyli oszczędzać czas i ułatwiać sobie życie uczniowie uczyli się jak narastają odsetki w kolejnych latach ( kapitalizacja odsetek) czyli umiejętnego korzystania z tych ofert.

W lutym odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas IV –V biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty”, prowadzonych przez Panią Dorotę Drak. Uczniowie ułożyli bajkę matematyczną „Za iloma górami, za iloma lasami żyła sobie…”.Wykazując się duża pomysłowością i inwencją twórczą uczniowie stworzyli dobrą pomoc dydaktyczną, która może być wykorzystywana zarówno na lekcjach jak i zajęciach pozalekcyjnych. W ramach cyklu znani matematycy w anegdotach uczniowie poznali sylwetkę znanego niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Według anegdoty z życia tego matematyka, pewnego razu w szkole, do której chodził mały Carl, nauczycielka chcąc zająć czymś uczniów przez kilkanaście minut kazała im dodać wszystkie liczby od 1 do 100. Gdy wszyscy pilnie dodawali, mały Carl miał gotową odpowiedź niemal natychmiast po usłyszeniu zadania.. Należało dodać kilkadziesiąt wyrazów postępu arytmetycznego. Potem okazało się, że z wszystkich odpowiedzi uczniów tylko odpowiedź Gaussa była prawidłowa. Te wszystkie ciekawostki można znaleźć w naszym biuletynie „I ty możesz zostać Pitagorasem”.

Przygoda z językiem angielskim

W lutym na zajęciach z języka angielskiego w szkole podstawowej uczniowie opanowali dialogi dotyczące robienia zakupów, utrwalali znajomość oraz poznawali nowe słownictwo związane z zakupami.  Poznane słownictwo i konstrukcje zdaniowe utrwalane były poprzez granie w gry anglojęzyczne. Oglądaliśmy również fragmenty filmu w wersji angielskiej „Kot w Butach” („Puss in Boots”) oraz krótkie filmy dotyczące kupowania. Tłumaczyliśmy dialogi z filmu, co poprawiło zrozumienie przez uczniów dialogów w języku angielskim.

Zajęcia sportowe – liga unihokeja

W lutym odbyły się kolejne rozgrywki SZKOLNEJ LIGI UNIHOKEJA .

Kolejny   turniej rozegrano  pomiędzy klasami  czwartymi i szóstymi . W lidze uczestniczą reprezentacje klas V –VI szkoły podstawowej liczące od 6 do 9 osób.

Po kolejnych turze rozgrywek poszczególne klasy mają następującą ilość punktów:

VI a – 8, VI b – 7, V a – 8, V b – 12, IV a – 0, IVb – 2.

GIMNAZJUM


Język Polski w kulturze i sztuce

W lutym zajęcia odbywały się w podobnej formie jak dotychczas. Prezentacje multimedialne dotyczące różnych zagadnień związanych ze sztuką obejmowały dwie grupy – uczniów klas trzecich oraz uczniów klas pierwszych i drugich. Na zajęciach utrwalano wiedzę o dorobku kulturowym Europy – spuściźnie dotyczącej wierzeń starożytnych Greków. W różnych formach, poprzez prezentacje multimedialne i quizy, konkursy wiedzy – przypominano informacje o bogach olimpijskich i całej plejadzie fantastycznych postaci będących inspirację dla wytworów kultury: rzeźb, obrazów, tekstów literackich.

W tym miesiącu pracowano także nad rozpoznawaniem cech określonych tematów malarskich.

Angielski wokół nas

Uczniowie gimnazjum doskonalili swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, reagowania językowego oraz pisania krótkich wiadomości tekstowych. Obszar tematyczny obejmował najbliższe otoczenie ucznia: dom, szkoła, przyjaciele, rzeczy osobiste, ubiór.

Gimnazjaliści oglądali dalsze części filmu „Władca pierścieni” w oryginalnej wersji językowej w celu osłuchania się z językiem angielskim. Aby doskonalić umiejętność wypowiedzi pisemnej, dziewczęta i chłopcy pisali listy do rówieśnika, przedstawiając siebie oraz swoją rodzinę.

Same plusy z matematyki

W lutym zajęcia „Same plusy z matematyki” prowadzone przez Panią Agnieszkę Kogut odbyły się dwukrotnie. Brało w nich udział 16 uczniów.

W trakcie zajęć doskonalono umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Uczniowie, podczas zajęć, w grupach losowali zadania dotyczące pola powierzchni oraz objętości graniastosłupów prostych, a następnie rozwiązywali. Zadania miały na celu pokazać zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce, a także zastosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów. Następnie zadaniem każdej grupy było zaprezentowanie się przed pozostałymi uczestnikami zajęć.

W lutym odbyły się również dwa spotkania prowadzone przez Panią Dorotę Drak, w których uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum biorących udział w zajęciach „Same plusy z matematyki”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Na zajęciach nadal kontynuowane są metody szybkiego liczenia. Uczniowie poznali metody pamięciowego dzielenia liczb prze 5 i 25.

Przedsiębiorczość

W ramach zajęć „Przedsiębiorczości” w lutym dominowały zagadnienia związane z Budżetem państwa.

Gimnazjaliści zapoznali się z zasadami budżetowania. Poznali zasady: kompletności, jedności , jawności , równowagi budżetowej i powszechności .

Potem wykonywali ćwiczenia równoważenia dochodów i wydatków. Tego rodzaju ćwiczenia uzmysłowiły  młodzieży jakie trudno jest to zadanie. Z jednej strony dochody np. z podatków, opłat celnych i administracyjnych, dochody i prywatyzacji, dywidendy, zyski z NBP, wpłaty z UE. Z drugiej strony wydatki np. utrzymanie instytucji państwowych, wojsko, policję, administrację, oświatę, służbę zdrowia, spłatę długów i składki na rzecz organizacji międzynarodowych .

Świadomość i ekspresja kulturalna

W lutym odbyły się dwie godziny zajęć „Świadomość i ekspresja kulturalna”. Podczas spotkań uczniowie przedstawiali wykonane przez siebie prezentacje multimedialne pt. „Ciekawie o sobie i własnym narodzie”.

Kolejne zajęcia poświęcone były tematowi artystów europejskich. W czasie zajęć młodzież zapoznała się z biografią oraz przykładami twórczości wielkich mistrzów europejskich tj: Francis Bacon, Salvadore Dali, Albrecht Dürer, Anton van Dyck, Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn, Rafael Santi, Leonardo da Vinci.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

W lutym na zajęciach w Orsku, dzieci uzyskiwały pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zajmowano się również wyszukiwaniem informacji w encyklopediach i słownikach. Uczniowie poznali różnice między encyklopedią i słownikiem oraz zrozumieli znaczenie umiejętności posługiwania się nimi w procesie samodzielnego uczenia się. Ponadto dzieci uczyły się jak wyszukiwać potrzebną informacje w encyklopedii lub słowniku i właściwie odczytywać skróty użyte w wydawnictwach informacyjnych.

Dziewczęta i chłopcy korzystali także z zasobów biblioteki działającej w świetlicy w Orsku. Uczyli się jak, zgodnie z regulaminem , określać treść i wartość książki oraz  rozumieć wpływ zainteresowań na dobór książek .

Zajęcia w Radoszycach w lutym odbywały się cztery razy w tygodniu po 2,5 godziny. Uczniowie podczas spotkań systematycznie odrabiali zadania domowe zadawane z różnych przedmiotów. Gimnazjaliści odrabiali zadania przede wszystkim a matematyki i chemii a uczniowie Szkoły Podstawowej z przyrody i języka polskiego. Dziewczęta i chłopcy utrwalali i pogłębiali zdobytą wiedzę poprzez różnorodne ćwiczenia słowne i pisemne. Przy napotykaniu trudności, dopytywali się nauczyciela o sposób rozwiązania. Podczas zajęć byli motywowania do samodzielnej pracy.

Pod kontrolą nauczyciela uczyli się również pomagać innym, tłumacząc niezrozumiałe partie materiału szkolnego.

Warsztaty taneczne-taniec nowoczesny


W dniach 12.02.2011 – 18.02.2011 przez 4 godziny dziennie odbywały się zajęcia taneczne breakdance, prowadzone przez instruktorkę Małgorzatę Konat. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestniczyło w nich średnio, każdego dnia, 20 dziewcząt i chłopców.

Uczennice Gimnazjum – Aleksandra Makuch, Daria Stachura, Marta Szkarupska  tak wspominają te zajęcia :

Zajęcia rozpoczynały się od rozmowy w kółku, następnie prowadzona była porządna rozgrzewka i nauka nowych kroków. Czasem oglądaliśmy filmy dokumentalne o tańcu, poznawaliśmy z nich historie i korzenie kultury hip-hopu. Nauczyliśmy się różnych figur tj. sixstep, indians step, body love czy body frez itp. Nie były one proste, nie obyło się bez siniaków i zakwasów.

Ale to nas nie zniechęciło, wręcz przeciwnie, motywowało nas do dalszej nauki. Przy tym było bardzo dużo śmiechu i radości. Pod koniec pierwszych zajęć usiedliśmy w kółeczku i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co komu się podobało, a co nie. Następnego dnia schemat zajęć był taki sam, z tym, że powtórzyliśmy nauczone do tej pory kroki i uczyliśmy się następnych.

Instruktorka była bardzo ciekawą osobą, opowiadała o tańcu z ogromną pasją i poprzez taniec potrafiła wyrażać swoje uczucia. Tak bardzo nas to zainteresowało, że my zapragnęliśmy pójść w jej ślady. Atmosfera na zajęciach była wspaniała, przychodziliśmy na zajęcia z zapałem do pracy i chęcią poznawania nowych kroków. Zajęcia kończyliśmy tzw. „bitwą” – dwie osoby występują ze swoją choreografią i wygrywa ta, która dostanie najwięcej głosów. Warsztaty taneczne były dla nas wielkim przeżyciem i zamierzamy naukę tańca kontynuować.

Koordynator Partnera Projektu Gminy Rudna

 Roman Kuziak