GODZINY PRACY PEDAGOGA


Poniedziałek     7.30 – 15.00

Wtorek          7.30 – 15.00

Środa            7.30 – 15.00

Czwartek         7.30 – 15.00

Piątek            7.30 – 11.30

Dodatkowo 3 godziny do dyspozycji Dyrektora szkoły 

z przeznaczeniem w szczególności na: 

- Posiedzenia Rady Pedagogicznej

- Zebrania z rodzicami

- Spotkania z rodzicami 

- Szkolenia 

- Konferencje

- Wizyty w domach

Tel.76 8439523 wew.108