Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Chobieni
I półrocze 2012/2013

 

W I półroczu Samorząd Uczniowski podejmował następujące działania:

organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;

współdziałanie z władzami szkolnymi, wychowawcami klas, radą rodziców ;

prowadzenie gazetki ściennej;

udział w akcjach charytatywnych;

patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym;

organizacja dyskotek;

reprezentowanie i promocja szkoły;

zamieszczanie informacji o działalności SU na tablicy informacyjnej, stronie internetowej;

współpraca z SU SP

Zadania zrealizowane w I półroczu:

 1. Organizacja apelu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
 2. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.
 3. Opracowanie planu pracy samorządu.
 4. Udział w akcji: „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.
 5. Obchody DNIA EDUKACJI NARODOWEJ i 65-lecia szkoły.
 6. Opracowanie koncepcji pracy szkoły.
 7. Akcja GÓRA GROSZA
 8. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 9. Ślubowanie i Pasowanie na ucznia klasy pierwszej gimnazjum.
 10. Andrzejki
 11. Mikołajki
 12. Wigilia Szkolna
 13. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 14. Podsumowanie pracy w I półroczu

 

 

W II półroczu kontynuowane będą działania zgodnie z opracowanym planem pracy.