Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej

 

w I semestrze roku szkolnego  2012/2013


I Statystyka:

- Szkoła podstawowa:

Uczniowie wypożyczyli 1057 książek, co daje średnią 8,7 książki na ucznia – o jedną książkę więcej niż w zeszłym roku. 

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie klasy III, najmniej natomiast klasy IV.

- Gimnazjum:

Wypożyczono 277 książek, co w przeliczeniu na jednego ucznia daje 3,1 książki – nieco mniej niż w zeszłym roku.

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie klasy II b G, najmniej – I  G

Bardzo dobry wynik SP zawdzięcza w zasadzie dwóm klasom – III i VI a.

W pozostałych nie było już tak dobrze. Najsłabsze wyniki zanotowała klasa IV, w której średnia miesięczna nie przekroczyła nawet jednej książki. Indywidualnie najwięcej książek wypożyczył Hubert Przysłupski z kl. III – ponad 100.

- 628 razy (nie licząc uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie wpisują się do

zeszytu odwiedzin) czytelnię odwiedzali uczniowie, korzystając zarówno z pracowni ICIM,

jak i z księgozbioru podręcznego, i to niemal w równych proporcjach. Duża grupa uczniów, zwłaszcza z klas; III, IV b, VI a i II b G, odrabia w czytelni lekcje. Funkcjonuje również samopomoc koleżeńska.        

- 83 razy z biblioteki korzystali nauczyciele, wypożyczając 166 woluminów

i korzystając z pracowni ICIM, zarówno dla własnych potrzeb, jak i prowadząc zajęcia lekcyjne z uczniami. Odbyła się tu również Liga Naukowa z języka polskiego i matematyki.  

 

- księgozbiór biblioteki liczy prawie 10000 woluminów – po selekcji w trakcie skontrum.  Są to książki i broszury oraz zbiory specjalne – kasety, płyty i programy komputerowe

II Działania biblioteki szkolnej:

- skontrum zbiorów bibliotecznych

- w związku ze skontum przeprowadzanym w bibliotece w październiku i częściowo listopadzie nie mogły się odbyć żadne imprezy związane z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek, a imprezy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia ograniczyły się do wystawki „misiowych” książek, gazetki okolicznościowej

i wystawki pluszowych misiów w bibliotece.

- zorganizowanie imprezy bibliotecznej: „W bibliotece królują anioły”, w tym konkursu plastycznego na wykonanie przestrzennej figurki anioła, w której udział wzięło 10 uczniów z klas I-V SP.

- kontynuacja działalności Koła Przyjaciół Biblioteki

- kontynuacja akcji zbierania książek do biblioteki pod hasłem: „Pozostaw po sobie ślad w bibliotece”

- comiesięczne wykazy czytelnictwa uczniów poszczególnych klas wywieszane na tablicy informacyjnej przy bibliotece i w pokoju nauczycielskim.

- wskazywanie sposobów korzystania ze źródeł informacyjnych dostępnych

      w bibliotece; udzielanie informacji w oparciu o księgozbiór biblioteki, Internet

      i multimedia

-  aktualizacja wykazu polecanych stron internetowych z podziałem na grupy wiekowe

- doradztwo w wyborach czytelniczych –  wystawki interesujących, wartych przeczytania książek, aktualizowanie „Półki nowości”

- włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – klasa III

- wspomaganie świetlic szkolnych poprzez umożliwienie grupie uczniów odrabiania zadań domowych w czytelni

- współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,

      nauczycielem oddziału przedszkolnego, świetlicami szkolnymi, przedszkolem,

      Radą Rodziców, biblioteką publiczną CHOK-u oraz Lubińskim oddziałem 

      Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, do którego składam semestralne

      sprawozdania z realizowanych zajęć

- zmiany w układzie księgozbioru na regałach w związku z porządkami poskontrowymi – ciekawszy i bardziej przejrzysty układ, zwłaszcza w obrębie działów beletrystycznych

- udostępnianie pracowni ICIM – pomoc przy korzystaniu z Internetu, zachęcanie do korzystania z portali edukacyjnych i programów multimedialnych  

- aktualizacja gazetek tematycznych w bibliotece i na korytarzu zgodnie

z kalendarzem imprez