Skończyły się już letnie wakacje. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012. To już ostatnie miesiące realizacji projektu. W ramach projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” realizowanemu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., we wrześniu 2011 r , prowadzono następujące zajęcia :

W Szkole Podstawowej:

Warsztaty teatralne

We wrześniu odbyło się 6 godz. zajęć koła teatralnego. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem i zaplanowanymi celami

W tym miesiącu dzieci wykonywały kukiełki teatralne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Prace są bardzo ciekawe i pomysłowo wykonane. Zostały umieszczone na wystawie w klasie.

Z matematyką na TY

W miesiącu wrześniu odbyły się cztery spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas V –VI biorących udział w zajęciach „ Z matematyką na Ty”, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Uczniowie w ramach wydawanego biuletynu „I Ty możesz zostać Pitagorasem” ułożyli krzyżówkę geometryczną z hasłem. Swoją spostrzegawczość i wiedzę można sprawdzić w zabawie matematycznej pt „Pojęcia matematyczne ukryte w zdaniach”. W biuletynie można znaleźć też przysłowia i rymowanki związane z matematyką. We wspomnieniach z wakacji ukryte są zadania na obliczenia czasowe, kalendarzowe i pieniężne. Jako ciekawostkę można przeczytać w biuletynie historię kalendarza gregoriańskiego.

Przygoda z językiem angielskim

W tym miesiącu na zajęciach z języka angielskiego w szkole podstawowej uczniowie opanowali dialogi dotyczące    kupowania ubrań i innych rzeczy, opowiadali o swoich zwierzętach domowych, utrwalali znajomość oraz poznawali nowe słownictwo związane ze zwierzętami domowymi, sposobami spędzania wolnego czasu oraz miejscami gdzie spędzają swój wolny czas.
Poznane słownictwo i konstrukcje zdaniowe utrwalane były poprzez granie w gry anglojęzyczne.   Oglądaliśmy również fragmenty filmów w wersji angielskiej dotyczące zwierząt oraz kupowania. Tłumaczyli  dialogi z filmów, co poprawiło przez uczniów rozumienie w języku angielskim.

 W Gimnazjum:

Same plusy z matematyki

W miesiącu wrześniu odbyły się cztery spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjum biorących udział w zajęciach „Same plusy z matematyki”,prowadzonych przez panią Dorotę Drak, w ramach realizacji projektu „Mała szkoła duża szansa”. Uczniowie rozwiązywali zadania logiczne, które stanowią znakomity trening umysłu, uczą rozumowania oraz pobudzają wyobraźnię. Zadania motywujące do różnego rodzaju rozważań w szczególności pomagają w rozwinięciu wyobraźni i uczą logicznego myślenia. W ramach zajęć uczniowie ułożyli domina matematyczne: działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, pola figur, własności wielokątów, obliczenia procentowe. Domino może być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna podczas powtórzenia i utrwalenia wiadomości.

W ramach projektu odbyły się również cztery zajęcia "Same plusy z matematyki" prowadzone przez panią Agnieszkę Kogut. W zajęciach brało udział 16 uczniów.

W trakcie zajęć doskonalone były umiejętności dotyczące geometrii przestrzennej. Na zajęciach w tym miesiącu uczniowie poznali różne nietypowe bryły przestrzenne, wycinali ich siatki i kleili modele. Praca odbywała się w grupach. W klasie matematycznej została stworzona wystawa tych brył.

Świadomość i ekspresja kulturalna

Nastąpiła zmiana nauczyciela prowadzącego zajęcia – został nim pan Jacek Zając. Zajęcia przeprowadzone we wrześniu odbyły się według zaplanowanej na wrzesień ilości 5 godzin. Prowadzono je w grupie funkcjonującej dotychczas w ramach tego działania. Na zajęciach, w formie prezentacji multimedialnych rozwijano ekspresję i świadomość kulturalną poprzez pokazywanie obrazów – dzieł sztuki i różnych innych form działalności kulturalnej człowieka. Określano również istotę funkcji estetycznych w dziełach architektonicznych. Zwracano uwagę na dekoracyjność i atrakcyjność wizualną budowli, doszukiwano się źródeł inspiracji motywami architektonicznymi poprzednich epok. Zajęcia odbywały się w formie konkursów, gdzie nagradzana była wiedza wykraczająca poza świadomość ogółu.

Zajęcia wyrównawcze w świetlicach

Zajęcia w Radoszycach we wrześniu 2011r odbywały się systematycznie wg. planu Uczniowie podczas zajęć odrabiali zadania domowe zadawane z różnych przedmiotów. Zadania obejmowały zakres szkoły podstawowej i gimnazjum. Gimnazjaliści odrabiali zadania przede wszystkim a matematyki i języka polskiego natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej z przyrody i języka polskiego.

Uczniowie utrwalali i pogłębiali zdobytą wiedzę poprzez różnorodne ćwiczenia słowne i pisemne. Przy napotykaniu trudności, dopytywali się nauczyciela o sposób rozwiązania. Podczas zajęć byli motywowani do samodzielnej pracy.

Pod kontrolą nauczyciela tłumaczyli innym niezrozumiałe zagadnienia lekcyjne.

  Koordynator Partnera Projektu

Roman Kuziak

WYJAZD EDUKACYJNY
"MUZEA i SZTUKA DOLNEGO ŚLĄSKA"
W dniu 17 września 2011r. odbył się ostatni wyjazd edukacyjny w ramach projektu „Mała szkoła duża szansa!”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W tym wyjeździe wzięło udział 47 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej/7-9 lat/. Tematem wyjazdu były „Muzea i sztuka Dolnego Śląska” a głównym celem zwiedzanie Wrocławia i jego zabytków.

W programie wyjazdu znalazła się wizyta w Teatrze Lalek we Wrocławiu, gdzie uczniowie wzięli udział w spektaklu „Jaś i Małgosia” połączonym z lekcją muzyki. Spektakl ten wpisuje się w nowoczesny nurt edukacyjny, ponieważ muzykę w przedstawieniu współtworzą dzieci.

Mali widzowie „Jasia i Małgosi” nie tylko wzięli aktywny udział w przedstawieniu, ale współtworzyli jego „ścieżkę dźwiękową”, naśladując odgłosy leśnych zwierząt, zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych oraz grając na instrumentach. Było to pierwsze tego typu przeżycie dla uczniów, a szczególne emocje wzbudziły rozdawane w trakcie spektaklu słodycze z „domku Baby Jagi”. Później dzieci miały możliwość samodzielnego dokonywania zakupów, była to ważna lekcja szczególnie dla 7- latków, którzy po raz pierwszy odbyli podróż bez rodziców. Oprócz tego dzieci obserwowały przebieg manifestacji pokojowej. Była to manifestacja zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych z Brukseli, której celem był protest przeciw ubożeniu społeczeństw. Dzieci z wielkim zdziwieniem obserwowały blisko 30 tysięczny tłum protestujących.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Panoramy Racławickiej oraz Muzeum Narodowego.

Chociaż wiele faktów historycznych oraz odległości epokowej dzieł sztuki było dla dzieci trudne do zrozumienia, był to dla nich pierwszy kontakt ze sztuką i historią. Ostatnim punktem programu był obiad w restauracji „Pastelowa”. Oprócz pysznego posiłku, dzieci miały możliwość poznania podstawowych zasad  savoir vivr’e przy stole.

Na zakończenie wyjazdu udaliśmy się na wrocławski Rynek, aby podziwiać jego zabytki i dokonać zakupu pamiątek. Zaopatrzeni w prezenty dla bliskich przeszliśmy do autokaru, aby udać się powrotną do domu. Była to podroż bardzo długa, ponieważ ze względu na zakończenie manifestacji oraz koncert George'a Michaela, który oficjalnie otworzył wrocławski stadion na ME 2012, panowały w mieście bardzo duże korki.
Wyjazd dostarczył małym uczniom wiele radości i nauki, a zmęczenie po powrocie do domu świadczy o tym, że był udany.