ZADANIE 1

„Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.

PRZEPROWADZENIE DEBATAY WRAZ Z TESTEM SPRAWDZAJĄCYM

            W okresie od 02 stycznia do 25 stycznia 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przeprowadzone zostały debaty wśród uczniów na temat „ Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Przeprowadzenie debat poprzedziło opracowanie przez polonistów scenariuszy zajęć i testów sprawdzających dla uczniów z dostosowaniem do poszczególnych etapów edukacyjnych.

            Wychowawcy klas I – III Szkoły Podstawowej, przygotowali testy odrębne dla poszczególnych klas, w związku z konieczności dostosowania zagadnienia do wiedzy i umiejętności dzieci. Debaty zostały przeprowadzone we wszystkich klasach. Do sprawozdania dołączone zostały po trzy testy sprawdzające z każdej klasy.

            W klasach IV – VI Szkoły Podstawowej oraz w klasach I -III Gimnazjum, debaty opracowali i przeprowadzili nauczyciele języka polskiego. W ramach prac zespołów przedmiotowych nauczyciele przygotowali testy sprawdzające, dostosowane do wiedzy i umiejętności dzieci. Debaty przeprowadzone zostały we wszystkich klasach i zakończone zostały przeprowadzeniem testów sprawdzających. Do sprawozdania dołączone zostały po trzy testy sprawdzające z każdej klasy.

            Sprawozdanie z przeprowadzenia debat wraz z testami sprawdzającymi zostało przesłane pocztą do organizatora konkursu. Wersja sprawozdania bez testów sprawdzających przesłana została w formie elektronicznej.