ZADANIE 2

„Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu,

 by poprawić relacje między ludźmi

 (nauczyciel -uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).”

KONKURS KLASOWY

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ

KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

            W okresie od 02 stycznia do 25 stycznia 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni przeprowadzony został wśród uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej konkurs klasowy na najlepszą pracę plastyczną na temat „Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel -uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).”

            Przeprowadzenie konkursu poprzedziło opracowanie przez wychowawców scenariuszy zajęć dla uczniów na powyższy temat. Podczas prowadzonych zajęć wychowawcy omówili z uczniami temat, uczniowie sami próbowali wyszukać najlepsze z możliwych rozwiązania zagadnienia. Ostatnią częścią zadania uczniów, było przygotowanie samodzielnie pracy plastycznej stanowiącej rozwiązanie podanego problemu.

             Oceny prac dokonało jury w składzie: Renata Kucharzów, Teresa Kapuścińska, Małgorzata Ptaszyńska, Izabela Tetera, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Karolina Sajak i Dominika Langner oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

            Najlepsze prace wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania 2 przesłane zostały do jury konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.