ZADANIE 3

 „ Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy:

zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

„WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIETOWYCH”

„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

                        W dniu 19.11.2012 roku również nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przystąpili do realizacji zadania 3  „ Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy: zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”, poprzez udział w szkoleniu na temat „ Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Głogowie.

Rada Pedagogiczna w ramach realizacji poszczególnych zadań konkursowych został przeszklona także z zakresu ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.


ZADANIE 3

 „ Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy:

zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”

SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM

 

            W dniu 22.01.2013 roku uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobieni przystąpili do realizacji kolejnego etapu konkursu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”. Uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i Gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z dzielnicowym. Przedstawiciel policji pan Mateusz Dudek przeprowadził trzy prelekcje na temat bezpieczeństwa w domu i na ulicy szczególnie uwzględniając zagrożenia jakie mogą czyhać na dzieci i młodzież w okresie wypoczynku zimowego. Omówione zostały również zasady wzywania i udzielania pomocy, a starsi uczniowie mogli zapoznać się również z pojęciem obrony koniecznej i zakresem tegoż pojęcia. Uczniowie w praktyce pod czujnym okiem specjalisty przeszli kurs wzywania pomocy z wykorzystaniem numeru alarmowego 112. Poznali zasady bezpiecznej zabawy, zagrożenia ze strony obcych osób oraz podstawowe, ale bardzo ważne zasady zabezpieczani swojego majątku przed kradzieżami w domu, w szkole i podczas zabaw.

            Bezpieczeństwo to również bardzo ważny element życia szkoły, dlatego też bezpieczeństwo w szkole zostało omówione przez naszego gościa ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje pomiędzy uczniami, na troskę o zdrowie i życie innych osób oraz bezpieczeństwo w sieci i wpływ życia społecznościowego na codzienne relacje w szkole.

            Zajęcia odbywały się w grupach wiekowych: dla uczniów przedszkola i klas I-III Szkoły Podstawowej, dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i dla uczniów Gimnazjum. Większość poruszanych zagadnień była już znana naszym uczniom jednak wciąż pojawiają się nowe zagrożenia nowe sytuacje ktore zaskakują mlodych ludzi, a ktore powodują, że tego rodzaju profilaktyka zawsze jes dobrze odbierana przez uczniów, budzi zainteresowanie i ciekawość poznawczą.


ZADANIE 3

 „ Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy:

zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM 

Czadowi NIE!!!

            „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” to ogólnopolski konkurs, do którego w roku szkolnym 2012/2013 przystąpił Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chobieni. Jest to II edycja konkursu pod hasłem „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”. W ranach konkursu szkoła musi wykonać dwanaście zadań dotyczących bezpieczeństwa. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Przedstawicieli Sejmu i Senatu, Przedstawicieli Kuratoriów Oświaty, Komendanta Głównego Policji, Rektorów i Dziekanów uczelni wyższych, Przedstawicieli organizacji obywatelskich i samorządów terytorialnych.

            Dnia 04.12.2012 roku uczniowie przystąpili do realizacji zadania trzeciego „Bezpieczne zachowanie w domu, w szkole, na ulicy: zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy, obrona konieczna”. Zorganizowane zostało spotkanie z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej panem Dariuszem Miedzińskim. Uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieli możliwość zapoznania się z pracą strażaka, z wyposażeniem samochodu ratunkowego,. W praktyce mogli zobaczyć działanie i zapoznać się z zastosowaniem wielu sprzętów znajdujących się na wyposażeniu takiej jednostki. Jednak głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z rozpoczęcia się akcji grzewczej i niebezpieczeństwami związanymi z zagrożeniem pożarowym oraz zatruć czadem. Uczniowie poznali przyczyny najczęstszych zdarzeń związanych z zatruciem czadem, sposoby zapobiegania. Poznali również podstawowe objawy zatrucia oraz zostali wyposażeni w ulotki informacyjne, które mamy nadzieję trafią do jak najszerszej grupy mieszkańców naszej gminy.

            Uczniowie mieli możliwość obejrzenia podstawowego sprzętu ratunkowego w praktyce, przypomnieli sobie najważniejsze podstawy udzielania pierwszej pomocy. Ważnym elementem spotkania było również przedstawienie młodym ludziom zasad prawidłowego wzywania i alarmowania służb ratunkowych.