ZADANIE 4

 „ Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” -

relacje chłopcy – dziewczęta – język, kultura osobista etc.

WARSZTATY „SPÓJRZ INACZEJ”

            Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz klasy I Gimnazjum przez cały okres I semestru roku szkolnego 2012/2013 uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno – wychowawczych „Spójrz Inaczej” prowadzonych przez przygotowanych do prowadzenia tego rodzaju zajęć nauczycieli.

            Podczas realizacji warsztatów uczniowie poruszali liczne tematy dotyczące relacji pomiędzy chłopcami i dziewczętami. Zastanawiali się na kulturą osobistą uczniów i jej wpływem na relacje z kolegami, nauczycielami i rodzicami. Opracowywali zasady współpracy w grupach oraz zastanawiali się nad ogólnymi zasadami, którymi chcieliby się kierować, aby relacje te poprawiły się i jak najrzadziej dochodziło do sytuacji naruszania ich dóbr osobistych, jaki przekraczania norm przez nich samych. Zastanawiali się nad komunikacją werbalną, ale również odkrywali tajniki komunikacji niewerbalnej i jej wpływu na różnego rodzaju konflikty międzyludzkie.

            Najważniejszą zasadą warsztatów jest aktywna i asertywna praca dzieci, zgodna z ustalonymi przez młodzież zasadami. Uczniowie świetnie odnajdują się na tych zajęciach. Bardzo chętnie wypracowują wnioski, które jak określają, odkryte przez nich samych mają dużo większe dla nich znaczenie i wartość. Wypracowują zasady i wartości i odnoszą je do praw i obowiązków uczniów w zakresie nietykalności dóbr osobistych.

            Uczniowie pozostałych klas, nieobjętych realizacją warsztatów, podczas zajęć zastępczych , zajęć świetlicowych i innych również brali udział w zajęciach dotyczących dóbr osobistych opartych na zajęciach warsztatowych „Spójrz Inaczej”.ZADANIE 4

 „ Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” -

relacje chłopcy – dziewczęta – język, kultura osobista etc.

WARSZTATY Z PSYCHOLOGAMI

 PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LUBINIE.

            W dniu 11 marca 2013 roku uczniowie klasy II A Gimnazjum w Chobieni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez panią Maję Oleśniewicz i Małgorzatę Iwanowską psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubinie.

            Uczniowie pod bacznym okiem specjalistów starali się dotrzeć do przyczyn konfliktów jakie zachodzą pomiędzy uczniami. Poszukiwali sposobów rozwiązań problemów klasowych. Aktywnie podczas pracy warsztatowej, nabywali umiejętności asertywnego podejścia do konfliktów międzyludzkich, jakie zdarzają się w ciągu całego życia człowieka. Zastanawiali się nad wpływem relacji chłopak – dziewczyna chłopak – chłopak, dziewczyna – dziewczyna na sytuację szkolną i klasową uczniów. Dyskutowali nad wynikającymi z tych relacji rodzajami konfliktów, ich przyczynami i możliwościami zapobiegania im . Możliwościami zapobiegania jakie leżą po stronie młodzieży. Zastanawiali się nad definicją dóbr osobistych, ochroną własnych dóbr osobistych oraz nad konsekwencjami naruszania ich w stosunku do innych osób.

            Praca przebiegała bardzo sprawnie , w życzliwej i sympatycznej atmosferze.