ZADANIE 5

 „ Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY 

            W dniu 10.12.2012 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni przeprowadzone zostały trzy spektakle profilaktyczne dla uczniów z klas I – VI Szkoły Podstawowej oraz dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Spektakle zaprezentowali aktorzy z teatru ALPMIM z Krakowa.

            Najmłodsi widzowie – przedszkolaki oraz uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej wzięli udział w spektaklu „ Wyprawa po skarb”. Zadaniem małych widzów było odszukanie w bajce prawdziwego, najcenniejszego skarbu. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć i docenić wagę przyjaźni w życiu. W przystępny sposób ukazane zostały im zależności i wpływ relacji interpersonalnych na samopoczucie, podejmowane decyzje i płynące z nich konsekwencje. Dynamiczna fabuła, przystępne podejście do tematu, oraz świetna komunikacja aktorów z uczestnikami, spowodowały ogromny oddźwięk, aktywne uczestnictwo oraz przyswojenie przez młodych ludzi trudnego tematu uzależnień”

            Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej uczestniczyły w spektaklu interaktywnym „Haapy Life”. W związku z aktywną formułą przedstawienia uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i brali udział w dwóch oddzielnych spektaklach. I grupa to klasy III, IV, Va Szkoły Podstawowej, grupa II to klasy Vb, VIa i VIb Szkoły Podstawowej. Spektakl został sfinansowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

            Uczniowie uczestniczyli w historii opowiadanej przez młodego kosmitę, który próbował nawiązać pozytywne relacje w nieznanym sobie środowisku. Musiał nauczyć się podejmowania decyzji pozornie błahych, których konsekwencje jednak okazywały się bardzo mocno znaczące dla jego dalszego życia. Zadaniem uczniów było poszukiwanie konstruktywnych, a za razem asertywnych rozwiązań, za każdym razem kiedy kosmita zastanawiał się nad podjęciem decyzji. Praca była bardzo owocna, ponieważ uczniowie za każdym razem pracowali w małych grupach, około 12 osobowych , a każda z grup miała do rozwiązania lub opracowania inne zagadnienie lub problem. Uczniowie do dyspozycji mięli siebie na wzajem oraz pomoc prowadzącego spektakl aktora.   Spontaniczność prowadzenia spektaklu przez aktorów, powodowała, że ta sama historia, te same wydarzenia, za każdym razem miały inny przebieg i zakończenie. W zawoalowany sposób uczniowie poszukiwali rozwiązań, które jednocześnie były formą pomocy dla nich samych, dla ich kolegów i innych spotkanych na swojej drodze ludzi. Bez używania pojęć profilaktyka, uzależnienia, używki, uczniowie nauczyli się rozróżniania dobrych od złych decyzji. Nauczyli się podejmowania decyzji i przewidywania konsekwencji jakie mogą ich spotkać.


ZADANIE 5

„Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE

 „SPÓJRZ INACZEJ”

LEKCJE BIOLOGII I PRZYRODY 

            W okresie od 02 stycznia 2013 roku do 25 stycznia 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni przeprowadzono szereg spotkań dla młodzieży i dzieci na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”.

            Najmłodsza grupa wiekowa, klasy I – III Szkoły Podstawowej, brały udział w zajęciach świetlicowych, podczas których miały możliwość obejrzenia filmów edukacyjno – profilaktycznych, wykonywały prace plastyczne.

            Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz klas I - III Gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Spójrz inaczej”, podczas których realizowany był powyższy temat. Uczniowie również podczas lekcji przyrody i biologii uczestniczyli w konwersatoriach na temat uzależnień. Samodzielnie przygotowywali plakaty profilaktyczne i foldery. Mieli również możliwość zapoznania się z filmami edukacyjno – profilaktycznymi, zostali wyposażeni w ulotki informacyjne na temat używek.

            Uczniowie rozmawiali na temat zagrożeń społecznych i zdrowotnych jakie wynikają z stosowania używek. Opracowywali bilans zysków i strat. Zastanawiali się na znaczeniem grup społecznych i ich wpływem na zachowania ludzi. Podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, na przykładzie samych siebie, starli się wyłapać pierwsze symptomy wywierania na nich społecznego nacisku. Zastanawiali się dlaczego w grupie łatwiej podjąć decyzję sprzeczną ze swoimi zasadami, przekonaniami. Poszukiwali również skutecznych i asertywnych sposobów obrony przed zachętą, pokusą, namową ze strony innych osób, bardziej lub mniej dla nich znaczących.

            Najciekawsze z pośród prac plastycznych przygotowane przez uczniów zostały przesłane do jury konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.