ZADANIE 6

 „ Kibole, blokersi, grupy podwórkowe

– co robić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki:

SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM

                        W dniu 22.01.2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni miało miejsce podwójne wydarzenie. Było to spotkanie z dzielnicowym panem Mateuszem Dudek z komisariatu Policji w Rudnej, który przeprowadził szereg spotkań z uczniami na tematy związane z konkursem „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”. Każda z grup wiekowych czyli: przedszkole i klasy I- III Szkoły Podstawowej, klasy IV – VI Szkoły Podstawowej oraz klasy gimnazjalne odbyły dwa oddzielne spotkania z dzielnicowym.

                        Pierwsza część spotkania dotyczyła realizacji zadania 3 czyli bezpieczeństwa w szkole w domu i na ulicy. Druga część spotkania dotyczyła realizacji zadania 6 „ Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki”.

            Najmłodsi uczniowie naszej placówki zostali zapoznani z pojęciem grup podwórkowych. Zostali wyposażeni w informacje jak rozpoznać blokersów, kiboli. Na co zwracać uwagę podczas kontaktu z nieznanymi osobami, co powinno zaniepokoić dziecko i w jaki sposób powinno prawidłowo zareagować. Przedstawiono dzieciom w języku przystępnym dla ich wieku, sposoby działania nieformalnych grup, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposoby werbowania i namawiania do popełniania różnych czynów, niejednokrotnie nielegalnych lub niebezpiecznych.

            Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych w pierwszej części swoich spotkań z przedstawicielem policji obejrzeli film edukacyjno – profilaktyczny, poruszający temat kiboli, ich działania , sposobów werbowania nowych członków i konsekwencji jakie czekają na młodych ludzi, którzy niefortunnie znajdą się w kręgu ich zainteresowania lub w pobliżu miejsca ich działania. Zainteresowanie filmem był ogromne. Wszyscy uczniowie w skupieniu i z powagą obejrzeli film. Po zakończeniu projekcji filmu, odbyła się krótka prelekcja na temat problemu grup nieformalnych. Wyjątkowo z ogromnym zainteresowaniem, bez znudzenia i z zaciekawieniem uczniowie wysłuchali informacji. Chociaż nie podjęli dyskusji , widoczny był wpływ przekazanych informacji na ich poglądy.