ZADANIE 7

 „ Mój kolega jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.”

ZBIÓRKA NAKRĘTEK 

            Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobieni bardzo aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz innych osób pozostających w potrzebie. Pod opieką opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu bardzo aktywnie i z zaangażowaniem prowadzili zbiórkę nakrętek plastikowych na rzecz dwójki dzieci, mieszkańców Lubina z przeznaczeniem na zakup dwóch wózków inwalidzkich. Systematycznie przez cały okres I semestru, zbierali przynosili i gromadzili na terenie szkoły surowiec wtórny. W dniu 25.01.2013r. akcja została zakończona. Przedstawiciele firmy Ag – Eko z Lubina odebrali zebrany przez młodzież surowiec. I tym razem młodzi ludzie z dużym zaangażowaniem podjęli się zadania przeniesienia zebranych nakrętek przygotowania do wywozu i załadowania na podstawione auto.


ZADANIE 7

 „ Mój kolega jest inwalidą

– jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.”

Konkurs klasowy „PUSZKOMANIA” 

            Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi szeroką akcję upowszechniającą wśród młodych ludzi i ich rodziców wiedzę na temat opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Prowadzi liczne akcje charytatywne, ukierunkowane na pomoc potrzebującym. Organizowane są pogadanki, prelekcje, konkursy itp.              

            W okresie od 02 stycznia do 25 stycznia 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni, uczniowie brali udział w międzyklasowym konkursie „Puszkomania”. Konkurs ten jest stałą, coroczną akcją charytatywną, organizowana na terenie szkoły. Konkurs polega na zbiórce puszek aluminiowych. Poszczególne klasy zbierają surowiec na konto swojej klasy. Klasa, która uzbiera największą ilość puszek wygrywa konkurs, w którym główną nagrodą jest pomoc Hospicjum w Lubinie. Najbardziej zaangażowani zbieracze również otrzymują nagrodę w postaci 30 punktów dodatnich z zachowania za zajęcie I miejsca, 20 punktów za zajęcie miejsca II i 10 punktów za zajęcie miejsca III. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów głównie Szkoły Podstawowej. Zwycięska okazała się klasa IV SP, miejsce II zajęła klasa Va, natomiast miejsce III wywalczyła klasa VIb. W bieżącym roku szkolnym 2012/2013, uczniowie zgromadzili około 2000 puszek, które zostały sprzedane w punkcie skupu metali kolorowych. Wartość zgromadzonego przez uczniów surowca, to176, 40 zł. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży surowca, zostaną przekazane w postaci pomocy rzeczowej Hospicjum w Lubinie.