ZADANIE 8

„Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa, gdzie szukać pomocy.”

„Szlachetna paczka” zbiórka słodyczy i produktów spożywczych.

            W terminie 0d 01.12.2012r. do 14.12.2012r. Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobieni uczestniczyli w akcji charytatywnej Szkolnego Koła Wolontariatu „ Szlachetna Paczka”. Jest to cykliczna, coroczna akcja, która cieszy się sporym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. W wyznaczonym terminie, uczniowie za porozumieniem i zgodą rodziców, przekazują suchą żywność na rzecz potrzebujących rodzin, uczniów uczęszczających do naszej placówki. Najczęściej przekazywane produkty to najbardziej podstawowe artykuły spożywcze: mąka, cukier, ryż, kasza, przyprawy, herbata oraz słodycze, którymi uczniowie często dzielą się z potrzebującymi, po otrzymaniu paczek mikołajkowych. W ostatnim tygodniu nauki szkolnej, przed przerwą świąteczną, wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu, segregują żywność, sprawdzają terminy ważności, stan przyniesionych darów. Przygotowują paczki pod względem zróżnicowania produktów, wyposażają każdą paczkę w słodki upominek dla swoich kolegów, dbają o estetykę paczek oraz ich zabezpieczenie. Wolontariusze przygotowują anonimowe podarunki, które następnie opiekun wolontariatu przeznacza dla konkretnych potrzebujących rodzin, opisuje i przekazuje za zgodą obdarowanego, wraz z życzeniami świątecznymi od wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu, za których uznajemy wszystkich uczniów zaangażowanych w udział w akcji.